ISO portal

Literatura

Standardi

 

 

SIST SLOVENSKI INŠTITUD ZA STANDARIZACIJO

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ. Na njihovi spletni strani (spletni trgovini) lahko kupite različne standarde v SLO ali ANG jeziku.

LINK: https://www.sist.si/

 

ISO – International Organization for Standardization

ISO je neodvisna, nevladna mednarodna organizacija s članstvom 165 nacionalnih organov za standardizacijo.

Preko svojih članov združuje strokovnjake za izmenjavo znanja in razvoj prostovoljnih, na konsenzu temelječih, tržno pomembnih mednarodnih standardov, ki podpirajo inovacije in ponujajo rešitve za globalne izzive. Na njihovi spletni strani lahko kupite različne standarde ter publikacije.

LINK: https://www.iso.org/home.html

 

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization

Je odgovoren za standardizacijo na področju elektrotehnike. CENELEC pripravlja prostovoljne standarde, ki pomagajo olajšati trgovino med državami, ustvarjajo nove trge, znižujejo stroške skladnosti in podpirajo razvoj enotnega evropskega trga.

CENELEC ustvarja dostop do trga na evropski ravni, pa tudi na mednarodni ravni, kjer po možnosti sprejema mednarodne standarde s tesnim sodelovanjem z Mednarodno elektrotehnično komisijo (IEC) v skladu s frankfurtskim sporazumom.

LINK: Welcome to CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization

 

CEN, the European Committee for Standardization

Evropski odbor za standardizacijo CEN je združenje, ki združuje nacionalne organe za standardizacijo 34 evropskih držav.

CEN je ena od treh evropskih organizacij za standardizacijo (skupaj s CENELEC in ETSI), ki sta jih Evropska unija in Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA) uradno priznali kot odgovorne za razvoj in opredelitev prostovoljnih standardov na evropski ravni.

CEN ponuja platformo za razvoj evropskih standardov in drugih tehničnih dokumentov v zvezi z različnimi vrstami izdelkov, materialov, storitev in postopkov.

CEN podpira dejavnosti standardizacije na številnih področjih in področjih, vključno z: zrakom in vesoljem, kemikalijami, gradbeništvom, potrošniškimi proizvodi, obrambo in varnostjo, energijo, okoljem, hrano in krmo, zdravjem in varnostjo, zdravstvom, IKT, stroji, materiali, tlačna oprema, storitve, pametno življenje, prevoz in pakiranje.

LINK: Home (cen.eu)

 

ETSI

Je evropska organizacija za standardizacijo (ESO). So priznani regionalni organ za standardizacijo, ki se ukvarja s telekomunikacijami, radiodifuzijo in drugimi elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami.

V Evropi imajo posebno vlogo, in sicer vključujejo podporo evropskim predpisom in zakonodaji z oblikovanjem harmoniziranih evropskih standardov. Samo evropski standardi, ki so jih razvili trije ESO (CEN, CENELEC in ETSI), so priznani kot evropski standardi (EN).

LINK: ETSI – Standards, mission, vision, direct member participation

 

IEC

IEC je globalna, neprofitna članska organizacija, ki s svojim delom podpira kakovostno infrastrukturo in mednarodno trgovino z električnimi in elektronskimi izdelki. IEC združuje več kot 170 držav in ponuja globalno, nevtralno in neodvisno standardizacijsko platformo za 20 000 strokovnjakov po vsem svetu. IEC objavi približno 10 000 mednarodnih standardov IEC, ki skupaj z ugotavljanjem skladnosti zagotavljajo tehnični okvir, ki vladam omogoča, da zgradijo nacionalno infrastrukturo kakovosti, podjetja vseh velikosti pa kupujejo in prodajajo dosledno varne in zanesljive izdelke v večini držav sveta. Mednarodni standardi IEC služijo kot osnova za obvladovanje tveganj in kakovosti ter se uporabljajo pri preskušanju in certificiranju, da se preveri, ali se proizvajalčeve obljube izpolnjujejo.

LINK: Homepage | IEC