ISO portal

Orodja in metodologije

 

JIT – Just in time

KAN-BAN – Metoda za upravljanje in organizacijo dela

LEAN – Vitkost v proizvodnji, storitvah, poslovanju, upravljanju …

– Six sigma

5S – Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

KAIZEN – Vitkost v proizvodnji, orodje za izboljšanje kakovosti

TQM – Total Quality Management

20 KEYS – metoda / postopek 20 ključev

EFQMA – Model odličnosti