ISO portal

Osnovni pojmi

 

Certificiranje

je postopek, s katerim neodvisna tretja stranka (certifikacijska hiša) poda pisno zagotovilo, da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

 

Certifikacija

Certifikacija je postopek ugotavljanja, ali izdelek, storitev, organizacija ali posameznik izpolnjuje zahteve ustreznega standarda. Postopek se konča z uradnim potrdilom – potrdilom o skladnosti in vpisom imetnika certifikata v ustrezni register.

 

Certifikacijski organ

je organizacija, ki opravlja dejavnost certificiranja, na osnovi katerega izdaja certifikate ali druge ustrezne listine.

 

Akreditacijski organ

je organizacija, ki opravlja dejavnost akreditiranja, na osnovi katerega izdaja akreditacijske listine organom za ugotavljanje skladnosti.

 

Certifikat

je listina, izdana po pravilih sistema certificiranja, ki potrjuje izpolnjenost specifičnih zahtev opredeljenih v referenčnem dokumentu.

 

Neskladnost

je neizpolnjevanje zahtev (nanaša se na zahteve standarda in dodatne zahteve, ki jih je podjetje določilo zase).

 

Skladnost

je izpolnitev zahtev (nanaša se na zahteve standarda in dodatne zahteve, ki jih je podjetje določilo zase).

 

Korektivni ukrep

ukrep za odpravo vzrokov neskladnosti ter preprečitev ponovitve

 

Nenehno izboljševanje

ponavljajoča se aktivnost za izboljšanje izvedbe