ISO portal

ISO 50003:2021 Zahteve za certifikacijske organe so zdaj posodobljene

Certificiranje sistema za upravljanje z energijo (EnMS) je pomemben korak pri doseganju okoljske uspešnosti organizacije, saj zainteresiranim stranem dokazuje, da se resnično izboljšuje uporaba in učinkovitost energije. Vendar mora biti postopek certificiranja dosleden in kompetenten, da ima kakršno koli vrednost, zato je bil standard za revizorje, ki izvajajo to delo, pravkar posodobljen.

 

Sistem upravljanja z energijo organizacijam omogoča, da vzpostavijo sisteme in procese, potrebne za nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti, vključno z energetsko učinkovitostjo, porabo energije in porabo energije.

 

ISO 50003

ISO 50003, Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve za organe, ki zagotavljajo presojo in certificiranje sistemov za upravljanje z energijo, je zasnovan tako, da pomaga revizijskim in certifikacijskim organom z zagotavljanjem zahtev za zagotovitev usposobljenosti, doslednosti in nepristranskosti v postopku revidiranja in certificiranja.

 

Vir. ISO.org

Foto: Pixabay