ISO portal

O projektu – ISO portal

Namen ISO PORTALA je vzpostavitev enotne točke za zbiranje informacij za podjetja, ki stremijo k izboljšavam in sistemsko urejenostjo. Namenjen je tistim, ki se šele odločajo o vzpostavitvi sistemov vodenja (ISO) in vseh ostalih standardov, tistim, ki so na to pot že stopili in želijo svoj sistem nadgraditi in izboljšati in nenazadnje tudi vsem ostalim, ki se zavedajo pomena urejenosti procesov podjetja. Poleg uporabnih informacij povezanih z vzpostavljanjem, vzdrževanjem in nadgrajevanjem, pa portal podaja informacije o aktualnih novostih, certifikacijskih organih in izobraževanjih zaposlenih povezanih s standardi ISO in podobnimi tematikami.

 

Naša vizija, je dvigovanje zavedanja javnosti glede pomembnosti kakovostnega in ozaveščenega delovanja, tako na področjih, ki so povezani z standardi ISO, kot tudi širše. Naše poslanstvo: informiramo, pomagamo, svetujemo.

 

Na enem mestu želimo podajati informacije o novostih na področju standardov, o napovedanih dogodkih ter primerih dobrih praks, katere lahko podjetjem rešijo ali pohitrijo reševanje marsikatere težave v poslovanju.

 

Iščemo rešitve za najprimernejšo pot pri vzpostavljanju ali nadgradnji sistema vodenja v vsakem podjetju. Nenehno se postavlja vprašanje ali se podati na pot vzpostavitve z lastnimi resursi ali pa poiskati pomoč zunanjega strokovnjaka. Odgovore na vsa takšna vprašanja in še na mnoga druga, najdete na portalu ISO.

 

Ker je ISO portal v zagonski fazi, bodo vsebine postopoma obširnejše, prilagojene trenutnim trendom in aktualnim temam, nadgrajene z informacijami o vsakršnih izobraževanjih s tega področja. Zaradi širšega spektra želimo v bodoče vključiti tudi strokovnjake z različnih panog in regij in celovito zajeti gospodarske in javne inštitucije na področju celotne države, obenem pa spoznati tudi lokalno raven in vpetost organizacij v to okolje.
Vsebine pripravljamo skupaj s strokovnjaki z različnih področij. Vaše mnenje in izkušnje nam pomenijo veliko.

KONTAKT
E-pošta: urednistvo@iso-portal.si

 

OGLAŠEVANJE

Portal omogoča oglaševanje o vaših produktih, svetovalnih storitvah preko bannerjev z direktno povezavo na vašo spletno stran.

Kontakt:
E-pošta: urednistvo@iso-portal.si