ISO portal

Posodobljeni standardi za podporo ISO 9001

Izboljšana kakovost, zmogljivost, učinkovitost in poslovni odnosi so le nekatere prednosti uvajanja sistema vodenja kakovosti, kot je ISO 9001. Standardi, ki se osredotočajo na posebne zahteve, ki pomagajo optimizirati uporabo sistema vodenja kakovosti, so bili posodobljeni, da bi jih uvedli skladno z najnovejšo različico ISO-ovega standarda vodenja kakovosti

 

ISO 10014, Sistemi vodenja kakovosti – Upravljanje organizacije za doseganje kakovostnih rezultatov – Smernice za uresničevanje finančnih in ekonomskih koristi

 

Standard so namenjene najvišjemu vodstvu. Za doseganje finančnega uspeha uporablja strukturiran pristop z uporabo sistema vodenja kakovosti in načel, opisanih v standardih sistema vodenja iz družine ISO 9000.

 

Uporaba standarda omogoča spremljanje in upravljanje trendov v ključnih meritvah uspešnosti, da se sprejmejo ukrepi, ki bodo pripomogli k večji učinkovitosti. Prav tako proaktivno predvideva in obvladuje tveganja, optimizira vrednost in ponuja primere strukturiranega pristopa k izboljšanju poslovne uspešnosti.

 

Namenjen je za katero koli organizacijo, bodisi iz javnega, zasebnega ali neprofitnega sektorja, ne glede na njen poslovni model, prihodek, število zaposlenih, raznolikost ponudbe izdelkov in storitev, organizacijsko kulturo, zapletenost procesov, kraj ali število lokacij.

 

ISO 10013: 2021, Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za dokumentirane informacije

 

Standard vsebuje smernice za razvoj in vzdrževanje dokumentiranih informacij v podporo učinkovitemu sistemu vodenja kakovosti. Upošteva posebne potrebe organizacije, vključno s pravnim in regulativnim okvirom, potrebami in pričakovanji zainteresiranih strani, tveganji in priložnostmi ter strateško usmeritvijo organizacije pri načrtovanju, katere dokumentirane informacije ohraniti in obdržati.

 

Ta standard se lahko uporablja tudi za podporo drugim sistemom vodenja, npr. varstvo okolja ali varnosti in zdravja pri delu.

 

Vir. ISO.org

Foto:Pixabay