ISO portal

HACCP

HACCP

Eden od najpomembnejših vidikov pri proizvodnji in distribuciji hrane je zagotovo njegova kakovost in varnost. Obveznost vsakega proizvajalca na trgu je zagotavljanje kakovostne hrane ter tudi higiensko in varno hrano, ki bo ugodno vplivala na zdravje potrošnikov.

HACCP je kot najbolj učinkovit sistem za preprečevanje in odpravo nevarnosti pri higieni v živilski industriji. Njegova uporaba v nasprotju s standardi, ni prostovoljna, ampak pravno obvezna.

Zakonska zahteva nalaga uvedbo sistema HACCP vsem podjetjem, ki delujejo v živilski indrustriji na področju:

  • proizvodnje hrane,
  • predelave ali priprave hrane,
  • skladiščenja hrane,
  • transporta in distribucije,
  • prodaje,
  • uvažanja hrane.

 

Zakon nalaga uvedbo HACCP tudi podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo embalaže za hrano. HACCP ni povezan s kakovostjo izdelkov, temveč se nanaša na zagotavljanje zdravstvene varnosti.

Glavni cilj koncepta HACCP je proizvodnja varnih živil oz. proizvodov varnih za uživanje.

Sistem HACCP je sestavni del standarda ISO 22000 (Sistem vodenja varnosti živil). Združljiv je tudi s sistema vodenja kakovosti (ISO 9001).

Kje certificirati standard?