ISO portal

ISO 14001

Sistem ravnanja z okoljem

Eden od ključnih izzivov, s katerim se soočajo podjetja, je vpliv dejavnosti podjetja na okolje.

 

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodnje ali storitvene dejavnosti.

 

ISO 14001 je mednarodno priznan standard, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem, ki ga lahko podjetje uporabi za izboljšanje vpliva na okolje. Namenjen je podjetjem, ki želijo sistematično upravljati svoje okoljske odgovornosti, da bi prispevale k okoljski trajnosti.

 

Sistem zagotavlja vse potrebne elemente, ki vam omogočajo, da izpolnjujete zakonske zahteve, učinkovito izkoriščate vire ter preprečujete onesnaževanja okolja.

 

Doseganje ciljev znotraj podjetja:

 • zagotavljanje nadzora vpliva družbe in njenih poslovnih procesov na okolje,
 • odgovornost zaposlenih do okolja,
 • razvoj in dvig okoljske zavesti zaposlenih.

 

Doseganje zunanjih ciljev podjetja:

 • poslovanje podjetja je skladno z zakonskimi določbami na področju varstva okolja oz. ravnanja z okoljem,
 • odgovornost podjetja do okolja,
 • zgled ostalim podjetjem ter poslovnim partnerjem.

 

Standard je primeren za vse vrste podjetji, ne glede na velikost, dejavnost podjetja, lastniško strukturo

 

Kakšne so prednosti ISO 14001?

 • identificirajte in nadzorujte vpliv vaše dejavnosti, vaših proizvodov in storitev na okolje,
 • izboljšajte odnosa do okolja,
 • sistematični pristop za doseganje zastavljenih okoljskih ciljev,
 • izboljšajte postopke za učinkovito zmanjševanje stroškov podjetja,
 • izboljšajte odnose s pristojnimi inšpekcijskimi organi,
 • dvignite ugleda vašega podjetja na domačem in tujih trgih

 

Za dosego trajnostnega uspeha, postavite okoljsko upravljanje v središče vašega poslovanja ter s tem zmanjšajte svoj vpliv na okolje in izpolnite svoje regulativne obveznosti.