ISO portal

ISO 22000

Sistem vodenja varnosti živil

Varnost hrane v vseh živilskih panogah pridobiva vse večji pomen, ne le zaradi zakonskih obveznostih temveč tudi zaradi velikih finančnih posledic, ki so lahko posledice zmanjševanja povpraševanja ali celo popolnega bojkota proizvodov določenega proizvajalca, če se ugotovi da je njegov izdelek privedel do ogrožanja zdravja potrošnikov.

ISO 22000 je primeren za vse velikosti organizacij. Primeren je tako za pekarne z 10 zaposlenimi, kot tudi za mednarodne proizvajalce živil in verige supermarketov, ki zaposlujejo na tisoče oseb.

Standard uporablja splošno sprejete metode vodenja varnosti živil, kot so interaktivne komunikacije preko živilske verige, sistem vodenja, nadzor tveganj za zdravstveno varnost hrane skozi PRP in HACCP načrte, nenehno izboljševanje, ter tudi redno posodabljanje sistema vodenja.

Standard je:

  • mednarodno priznan in razvit na podlagi svetovnega povpraševanja,
  • celovit sistem za upravljanje varnosti hrane,
  • primeren za vse organizacije v verigi preskrbe s hrano,
  • temelječ na osnovi HACCP.

Kakšne so koristi standarda ISO 22000?

  • usklajen način izvajanja varnosti živil, ki ni odvisen od države ali vrste živil,
  • je priznan po vsem svetu,
  • vključevanje pravnih in regulativnih zahtev, ki se nanašajo na zdravje, vključno s sistemom varnosti živil HACCP,
  • nenehno izboljševanje organizacije (notranje in zunanje komuniciranje, vodenja evidenc, skladnost s higienskimi predpisi ter nadzor nad varnostjo hrane).

Standard se lahko izvaja samostojno ali se ga integrira z drugimi sistemi vodenja, kot sta kakovost in ravnanje z okoljem, s katerima je v celoti združljiv.