ISO portal

ISO 45001

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Na vsakem delovnem mestu obstajajo določena tveganja za zdravje in varnost zaposlenih, katera je potrebno sistematično spremljati in odpravljati morebitne nevarnosti.

Standard ISO 45001 pomaga obvladovati tveganja, ki vplivajo na zdravje in varnost zaposlenih ter obiskovalcev. Določa zahteve za upravljanje sistema varnosti in zdravja pri delu, ter spodbuja varno in zdravo delovno okolje.

Osnova sistema je varnost delavcev na delovnem mestu, ki je dosežena z naslednjimi koraki:

 • določitev nevarnosti v skladu z zakonskimi predpisi,
 • določitev ciljev za varovanje zdravja in varnosti pri delu,
 • usposabljanje osebja o nevarnostih na delovnem mestu,
 • načrtovanje, razvoj in izvajanje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 • kontrola sistema in redni pregledi skladnosti,
 • certifikacija.

Kakšne so prednosti in koristi uvedbe iso 45001?

 • zmanjšanje tveganja za zdravje in varnost,
 • povečanje učinkovitosti dela zaradi povečane motivacije zaposlenih (zavest o pomenu zdravja ljudi, zagotavljanje ustrezne varovalne opreme, obvezno zavarovanje zaposlenih, itn.),
 • zmanjšanje stroškov (zmanjševanje števila nesreč in poškodb na delovnem mestu, izpadov zaradi pomanjkanja osebja, zmanjševanje števila in obsega odškodninskih zahtevkov, nakup/zamenjava varne opreme in s tem zmanjševanje stroškov zaradi pogostih nesreč itn.),
 • povečanje odgovornosti zaposlenih,
 • zakonska skladnost na področju zdravja in varstva pravic delavcev,
 • možnost vstopa na zahtevne tuje trge,
 • izboljšanje ugleda podjetja,
 • privabljanje tujih investitorjev.